ولیمه برای چه مناسب‌هایی لازم است

خدمات مجالس مجلس ولیمه مجالس ولیمه
ولیمه برای چه مناسب‌هایی لازم استبازبینی توسط تشریفات آریان on Apr 14امتیاز: برای چه مناسبت هایی دادن ولیمه لازم است؟

ولیمه چیست؟

در حقیقت مجالس ولیمه، سنتی دیرین در میان مسلمانان محسوب می شود. این رسم قدیمی را به ویژه در خانه پدر و مادر بزرگ ها بسیار مشاهده کرده‌اید، شاید اولین برای اولین بار برگزاری این رسم در برگشت پدربزرگ و مادربزرگ از زیارت حج باشد که میهمانی در خانه بزرگ خود بر پا میکردند. این رسم در پذیرایی از میهمانان بسیار اهمیت دارد.

دعوت عده ای از آشنایان، دوستان، همسایگان، نیازمندان و مومنین به صرف شام می باشد. این تعریف کاملترین تعریف در کنار رسم و سنت هایی است که از دیرباز وجود داشته است و در خانه های ایرانیان برپا میشده است.

مناسب‌های ولیمه

برگزاری مجالس ولیمه مناسبت‌های مختلفی دارد، عروسی که به همان شام عروسی یا ضیافت عروسی مرسوم بوده است، ختنه سوران، مکه و زیارت اتباع، متولد شدن فرزند، یا جشن تولد فرزندان، خرید منزل، فارغ التحصیلی و دیگر مناسبت‌هایی است که بهانه ای برای یک میهمانی فراهم می سازد.

مسلمانان معتقدندکه ولیمه اصل صله ارحام است و کینه ها را از دل مومنان پاک می کند و بیشتر کسانی که این رسم را با این دید جهت صله ارحام و رفت و آمدهای خانوادگی میان دوستان و آشنایان برگزار می‌کنند به دور از اسراف و افراط به دنبال یک دورهمی شبانه و شاد هستند.

در قدیم این گونه مراسم با حضور بزرگترها خواندن انعام یا دعاهای معنوی، برگزار میشده است که نمی‌توان گفت همچنان برقرار نیست.بلکه شاید تنها نحوه برگزاری آن تغییر کرده باشد. مردم در گذشته هایی که نمیتوان گفت بسیار از ان گذشته است در خانه ها بزرگ و ویلایی با حیاط هایی عریض زندگی میکردن که به سهولت میهمانی ها و مجالس ولیمه خود را در آن برگزار می کردند. اما امروزه به سرعت زیادی میبینم که خانه ها کوچک و کوچکتر میشوند.برای همین است که هم اکنون بابت برگزاری یک ضیافت دورهمی لازم است تا به خدمات مجالسی مناسب مراجعه شود.خدمات مجالس با در اختیار قراردادن سالن یا تالاری مناسب جهت برگزاری ولیمه شما، ضیافتی به یادماندنی را فراهم می سازد.